Trọn bộ bảo hệ y tế

Vật liệu sử dụng có khả năng chống nước

Thuận tiện, dễ mặc, dễ sử dụng

Đáp ứng level 3