Găng tay

  • Chất liệu: mủ cao su (latex) ly tâm tự nhiên
  • Nồng độ protein: Protein tách chiết trong nước: 50ug/dm2 hoặc thấp hơn
  • Màu sắc: Màu cao su thiên nhiên